Методи боротьби з болем у стоматології

Місцева анестезія (аплікаційна, інфільтраційна, провідникова) – блокування нервового імпульсу на рівні рецептора, психомоторне збудження та ажитація (занепокоєння) без змін.
Нестероїдні протизапальні препарати до та після втручання – знижують запальну відповідь (біль). Психомоторне збудження і ажитація (занепокоєння) без змін.
Занурення пацієнта у «медичний сон» – стан загальної анестезії (наркоз) із відключенням свідомості, всіх видів чутливості, захисних рефлексів та пам'яті. Забезпечується анестезіологічною бригадою, вимагає якісного моніторингу, контролю дихальної функції, ізоляції дихальних шляхів та попередніх досліджень стану здоров’я пацієнта.
Інгаляційна аналгезія закисом азоту – вплив на опіоїдні рецептори – блокує поширення больового імпульсу в ЦНС, усуває страх, занепокоєння (ажитацію), забезпечує комфорт та позитивне сприйняття втручання. Найбільш проста форма аналгезії, прийнятна для всіх груп пацієнтів. В той же час пацієнт захищений від неприємних відчуттів та переживань, усвідомлює все, що відбувається, не втрачає свідомості та співпрацює з лікарем. Застосовується як самостійний метод аналгезії, так і у поєднанні з внутрішньовенними/інгаляційними анестетиками при значному  та розширеному втручанні.

100% Нетоксично

100% Неалергенно

100% Швидко виводиться із організму

Залежно від тривалості процедури керувати транспортним засобом можливо через 30 – 60 хвилин після закінчення інгаляції

Порівняльна таблиця різних методик аналгезії в стоматології

 

Моно-місцева анестезія

Моно-N20-аналгезія

Загальна анестезія (в/в або інгаляція)

Спеціаліст

Лікар стоматолог

Лікар стоматолог

Бригада: анестезіолог + анестезист

Підбір пацієнта

Пацієнт готовий до співпраці (+проба на місцевий анестетик)

Без попередніх досліджень                   (+ анкетування)

Дослідження стану Пацієнта (загальний аналіз крові, біохімія крові, тощо)

 Свідомість пацієнта

Стабільне

Збережено, пацієнт співпрацює

Наркоз (3 хірургічна стадія)

Підготовка пацієнта

Без особливостей

«Голодна пауза» 4 години

«Голодна пауза» 6 годин

Медикаментозне забезпечення

Місцеві анестетики

Закис азоту + кисень

Премедикація, місцеві анестетики або наркотичні анестетики/анальгетики, міорелаксанти

Апаратне забезпечення

 

Ні

Система Інгаляційної аналгезії                «Parker by Matrx»

Дихальний апарат, інфузомат та/або наркозний випаровувач + системи моніторингу

Штучна вентиляція легень

Ні

Ні

Апарат ШВЛ

Моніторинг пацієнта

Візуальний

Візуальний

Монітор (ЕКГ, PS, АТ, SaO2) + капнографія